sif.
1. Üç cərgə əmələ gətirən, üç cərgədə yerləşən. Üçcərgəli tikiş.
2. k.t. Üç cərgə toxum əkmək üçün olan; üç cərgə əkini becərən (kənd təsərrüfatı maşınları haqqında). Üçcərgəli toxumsəpən maşın.
← ÜÇCƏ

say Üç, ancaq üç. Üçcə manat pulum qalıb.

ÜÇCİLDLİ →

sif. Üç cilddən ibarət olan; üçcildlik. Üçcildli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”.