1. B a x üçcildli. Üçcildlik “Rusca-azərbaycanca lüğət”.
2. is. Üç cilddən ibarət kitab. Yazıçının üçcildliyi.
← ÜÇCİLDLİ

sif. Üç cilddən ibarət olan; üçcildlik. Üçcildli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”.

ÜÇDƏBİR →

say Bir şeyin üçdə bir hissəsi.