Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÜÇDƏBİR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

say Bir şeyin üçdə bir hissəsi.
← ÜÇCİLDLİK

1. B a x üçcildli. Üçcildlik “Rusca-azərbaycanca lüğət”.

ÜÇDƏFƏLİK →

sif. Üç dəfədə icra olunan, üç dəfədə həyata keçirilən. Üçdəfəlik yemək.