ÜÇDİLLİ

sif.
1. Üç dil bilən, üç dildən istifadə edən.
2. Üç dildə tərtib olunmuş, üç dili ehtiva edən. Üçdilli lüğət.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

ÜÇDİLLİ прил. трёхъязычный. Üçdilli lüğət трёхъязычный словарь ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan