Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÜÇDİŞLİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Üç dişi olan. Üçdişli yaba.
← ÜÇDİLLİ

sif. 1. Üç dil bilən, üç dildən istifadə edən.

ÜÇDORLU →

sif. Üç doru olan. Üçdorlu gəmi.