ÜSTƏGƏL

is. riyaz.
1. Toplama əməlini və ya kəmiyyətin müsbətliyini göstərən işarə (+).
2. İki rəqəmin toplandığını göstərmək üçün onların arasında işlədilir. Beş üstəgəl üç, səkkizə bərabərdir.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

ÜSTƏGƏL сущ. плюс: 1. знак (+), обозначающий действие сложения 2. между обозначением двух чисел употребляется для указания на то, что второе прибавляется к первому. Beş üstəgəl beş пять плюс пять ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan