ÜSTÜNLÜK

is. Bənzərləri arasında daha yaxşı, daha yüksək, daha əlverişli olma. Ağbulaq dağlarının bütün gözəllik və üstünlükləri Sevildə unudulmaz .. bir təsir buraxdı. S.Rəhimov. _Üstünlük vermək – bir neçələri və ya çoxları arasından ancaq birini seçmək, onu daha yaxşı, daha münasib, daha yüksək, daha əlverişli hesab etmək, bəyənmək. ◊ Üstünlük dərəcəsi qram. – sifətin əlamət və keyfiyyətinin adi dərəcəyə nisbətən üstün olduğunu göstərən dərəcəsi; məs.: qıpqırmızı, ağappaq, lap tünd və s.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

ÜSTÜNLÜK превосходство, преобладание, перевес, преимущество, авантаж, примат ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

ÜSTÜNLÜK сущ. 1. преимущество: 1) качество, свойство, выгодно отличающее кого-, что-л. ətraflı

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

ÜSTÜNLÜK i. 1. superiority, hava qüvvələrinin üstünlüyü air superiority; atəş üstünlüyü fire superiority; 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan