ÜSULİ-İDARƏ

is. [ər.] Bir ölkənin idarə üsulu, dövlət quruluşu, rejim. Çar üsuliidarəsi. Xalq demokratik üsuli-idarəsi. – Bizim üsuli-idarədə fitnə-fəsada yol verilməz, – deyə, Nadir dayısına [cavab verdi]. B.Talıblı.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

ÜSULİ-İDARƏ сущ. 1. методы управления 2. режим, образ управления ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan