ÜŞÜMƏK

f.
1. Canına üşütmə düşmək, bədənində soyuğun təsirini hiss etmək, soyuqdan titrəmək. Ləhləyirlər, tərləyirlər, əl-üzləri qızarmış; Bir parası çox üşüyür, əl-üzləri bozarmış. A.Səhhət. Soyuq yel əsməyə başladı. Zəhra üşüdü. Ə.Vəliyev.
2. məc. Donuşmaq, soyuqdan büzüşmək. Ay külək, dərədən iti əsmə, gəl; Axı tənha qovaq üşüyür orda. N.Xəzri. Üfüqdən uzanmış şüalar altında parlayan körpə payız otları üşüyürmüş kimi titrəşirdi. İ.Əfəndiyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

ÜŞÜMƏK зябнуть, мерзнуть ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

ÜŞÜMƏK глаг. 1. ознобляться, ознобиться (подвергнуться ознобу, стать ознобленным) 2. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

ÜŞÜMƏK donmaq — keyimək ətraflı
ÜŞÜMƏK uçunmaq — əsmək — titrəmək ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

ÜŞÜMƏK ÜŞÜMƏK Küçələrdə it soyuqdan zingildəyir, üşüyür (A. ətraflı

Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

ÜŞÜMƏK Qış və üşümək sözləri eyni kökdən törəyib. Belə zənn etmək olar ki, sözün tarixi yaş kəlməsi ilə bağ ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan