Azərbaycan əlifbasının otuzuncu hərfi. Bax ve.
← ÜZVLÜK

is. Hər hansı bir qrupun, təşkilatın, birliyin, cəmiyyətin və s.

VA →

bax vah.