VACİBLİK

is. Yerinə yetirilməsi vacib, məcburi olma; lazımlıq, labüdlük. [Xəlil Rzanın] “Hara qaçırsan, dayan!” əsəri qaldırdığı problemin vacibliyi, əhatə dairəsinin genişliyi və kəskin ideya-məzmunu baxımından lirik poema təsiri bağışlayır. B.Nəbiyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

VACİBLİK необходимость, насущность ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

VACİBLİK сущ. необходимость, насущность, важность. Qəbul olunmuş qərarların vacibliyi важность принятых решений ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan