Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində VAFLİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ alm. ] Üzərində dama-dama naxışlar olan yüngül peçenye növü (bəzən içinə dondurma və s. tökmək üçün qovuq şəklində olur).
← VADİ

is. [ər.] 1. İki dağ arasında böyük, uzun çuxur, düzən. Buranın [Dağıstanın] o biri dağlıq qismi bəzi məhsuldar vadi və yaylaqlara malik olsa da, ümum

VAGİNİ́ZM →

is. [lat.] Qadınlarda xarici cinsiyyət orqanlarının yüksək həssaslığı