Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində VAGİRLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. köhn. Vagirin işi.
□ Vagirlik etmək – başqası tərəfindən oxunan növhənin, mərsiyənin, yaxud nəğmənin son beytini təkrar etmək. …Kişi məclisində iki nəfər bir-birilə meyxana yarışına çıxmışdı.
Meyxana deyənlərə vagirlik eləyən bir dəstə oğlanın qıyya vuran səsləri göyə ucalmışdı. Ə.Məmmədxanlı.

← VAGİRƏ

is. [fars.] köhn. Bir neçə şəxs tərəfindən təkrar olunan son beyt və ya beytlər

VAGÜZAR →

[fars.] : vagüzar etmək köhn. – həvalə etmək, tapşırmaq; birinin üzərinə, öhdəsinə qoymaq. [Şah:] İndi … mən məcburam ki, səltənətdən əl çəkib, taxt-t