VAGÜZAR

[fars.]: vagüzar etmək köhn. – həvalə etmək, tapşırmaq; birinin üzərinə, öhdəsinə qoymaq. [Şah:] İndi .. mən məcburam ki, səltənətdən əl çəkib, taxt-tacı bir kimsəyə vagüzar edim. M.F.Axundzadə. Hacı Səlim öz sağlığında cəmi pul və əmlakını öz arvadı Sənəm xanıma vagüzar edibdir. Ə.Haqverdiyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

VAGÜZAR в сочет. vagüzar etmək устар. передавать, завещать, поручать. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan