f.
1. B a x vağanımaq.
2. Rütubətdən pozulmaq, tökülmək.
← VAĞAM

sif. məh. 1. Həddindən artıq yetişmiş, vaxtı ötmüş, vaxtında biçilməmiş və ya dərilməmiş.

VAĞANIMAQ →

f. Ötmək, vaxtında biçilməyib və ya dərilməyib qalmaq.