f. Ötmək, vaxtında biçilməyib və ya dərilməyib qalmaq. Mirzə bir gün baxdı ki, onun tarlası tamamən yetişib vağanıyıbdır. S.Rəhimov.
← VAĞAMLAMAQ

f. 1. B a x vağanımaq. 2. Rütubətdən pozulmaq, tökülmək.

VAĞANIMIŞ →

f.sif. Həddindən artıq yetişmiş, vaxtı ötmüş, vaxtında biçilməmiş və ya dərilməmiş.