Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində VAĞZAL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ ing. ] Sərnişinlərə xidmət etmək üçün dəmiryol stansiyasında xüsusi bina.
Maşın gedəndən sonra vağzal birdən seyrəldi. C.Məmmədquluzadə.
Sanitar maşını bizi vağzala qoyub qayıtdı. Mir Cəlal.

□ Çay, dəniz vağzalı – paroxodların durduğu yerlərdə sərnişinlər üçün bina.
← VAĞANIMIŞ

f.sif. Həddindən artıq yetişmiş, vaxtı ötmüş, vaxtında biçilməmiş və ya dərilməmiş. Vağanımış taxıla od düşsə, bütün məhsul məhv olduğu kimi, pambığa

VAĞZALI →

is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı