is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı.
← VAĞZÁL

[ing.] Sərnişinlərə xidmət etmək üçün dəmiryol stansiyasında xüsusi bina.

VAH →

bax vay 1-ci mənada.