Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində VAHƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ər.] Böyük səhra və ya çöl ortasında suyu və yaşıllığı olan sahə. Bu münbit vahə qanqal və tikan bitirməz. M.İbrahimov. Kanallar çəkilərək, səhradan minlər və on minlərlə hektar torpaq geri alınmış, yüzlərlə quyular qazılaraq, vahələr yaranmışdır. Ə.Sadıq.
← VAH

bax vay 1-ci mənada.

VAHƏSRƏTA →

nida [ər.] klas. Həsrət, təəssüf bildirir.