Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində VAHƏSRƏTA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

nida [ər.] klas. Həsrət, təəssüf bildirir. Vahəsrəta ki, bir sənəmi-bivəfa üçün; Rüsva olub cahanara əfsanəyəm yenə. Kişvəri. Çox həsrətəm dübarə görüm bir camalını; Vahəsrəta, könüldə qala gər bu həsrətim! S.Ə.Şirvani.
← VAHƏ

is. [ər.] Böyük səhra və ya çöl ortasında suyu və yaşıllığı olan sahə.

VAHİD →

[ər.] 1. sif. Ancaq bir, tək, yeganə. Onun vahid bir oğlu var.