Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində VAHƏSRƏTA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

nida [ ər. ] klas. Həsrət, təəssüf bildirir.
Vahəsrəta ki, bir sənəmi-bivəfa üçün; Rüsva olub cahanara əfsanəyəm yenə. Kişvəri.
Çox həsrətəm dübarə görüm bir camalını; Vahəsrəta, könüldə qala gər bu həsrətim! S.Ə.Şirvani.

← VAHƏ

is. [ər.] Böyük səhra və ya çöl ortasında suyu və yaşıllığı olan sahə. Bu münbit vahə qanqal və tikan bitirməz

VAHİD →

[ər.] 1. sif. Ancaq bir, tək, yeganə. Onun vahid bir oğlu var. – Kim döşünə döyər ki; Mən vahidəm, mən birəm! B