VIŞKÁ

[rus. vışka] Neft və s. quyusu qazılacaq yerdə qurulan, yaxud başqa texniki məqsədlər üçün taxtadan, metaldan düzəldilən hündür qüllə; buruq. Orxan gözlərini vışkanın kəlləsində yanıb-sönən lampalara dikdi. İ.Məlikzadə.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

VIŞKA I сущ. вышка. Müşahidə vışkası наблюдательная вышка, neft vışkası нефтяная вышка, vışka qaldırıcısı подъёмник вышки, vışkanın özülü фундамент вышки, vışka oturacağı основание вышки, vışkanın kəlləsi головка вышки, vışkanın maketi макет вышки, vışka meşələri лес нефтяных вышек II прил. вышечный. Vışka sexi вышечный цех ətraflı

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

VIŞKA i. 1. tower; müşahidə ~sı watch-tower, observation point; 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan