VIYILDAMAQ

f. Vıyıltı səsi çıxarmaq (iti gedən şey haqqında). Külək vıyıldayır. – Budur şimal yeli qopub guruldar; Sürükləyib buludları, vıyıldar. A.Səhhət. Çılğın kimi ruzgar vıyıldar; Qar parçalarını göyə sovurar. A.Şaiq. Bu dəmdə tüfəng açıldı və Əhmədin qulağının dibindən bir güllə vıyıldayıb keçdi. B.Talıblı.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

VIYILDAMAQ глаг. 1. выть, завывать, завыть. Külək vıyıldayır ветер воет 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan