Azərbaycan əlifbasının otuz birinci hərfi. Bax ye
← VÜSƏTLİ

sif. Geniş.

YA₁ →

bağl. Bölgü və ehtimal mənalarını bildirir (ya da, ya da ki, ya ki variantları da vardır).