is. Balaca yaba.
← YABA

is. Ot, saman və başqa bu kimi şeyləri toplayıb atmaq, qaldırmaq, habelə başqa işlər üçün uzun saplı, iki və yaxud daha da artıq dişi olan kənd təsərrüfat aləti.

YABALAMA →

“Yabalamaq”dan f.is.