Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YABALANMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Yabalanmaq”dan f.is.
← YABALAMAQ

f. 1. Yaba ilə otu, samanı və s.-ni götürüb bir yerə yığmaq, toplamaq, yaxud atmaq. 2. Yaba ilə vurmaq.

YABALANMAQ →

məch. Yaba ilə qaldırılmaq, toplanmaq, atılmaq.