Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YABALAŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Yabalaşmaq”dan f.is.
← YABALANMAQ

məch. Yaba ilə qaldırılmaq, toplanmaq, atılmaq.

YABALAŞMAQ →

qarş. Yaba ilə bir-birini vurmaq; dalaşmaq.