qarş. Yaba ilə bir-birini vurmaq; dalaşmaq. Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşma. (Ata. sözü).
← YABALAŞMA

“Yabalaşmaq”dan f.is.

YABALATMA →

“Yabalatmaq”dan f.is.