Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YABALATMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Yabalatmaq”dan f.is.
← YABALAŞMAQ

qarş. Yaba ilə bir-birini vurmaq; dalaşmaq.

YABALATMAQ →

icb. Yaba ilə yığdırmaq, atdırmaq, qaldırmaq.