Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YABALATMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

icb. Yaba ilə yığdırmaq, atdırmaq, qaldırmaq.
← YABALATMA

“Yabalatmaq”dan f.is.

YABALI →

sif. Yabası olan, əlində yaba tutmuş. Belli, dəhrəli, yabalı, külünglü, kürəkli adamlar bir-birinə qarışmışdılar. Ə.Vəliyev.