Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YABANÇILIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Yadlıq, özgəlik; yabançı adamın halı.
← YABANÇI

sif. Özgə, yad. Yabançı adam. Yabançı ölkələr.

YABANI →

sif. 1. Çöldə özbaşına bitən; vəhşi. Yabanı bitki.