Yabanılaşmaq”dan f.is.
← YABANI

sif. 1. Çöldə özbaşına bitən; vəhşi. Yabanı bitki.

YABANILAŞMAQ →

f. Vəhşiləşmək, yabanı hala düşmək; cırlaşmaq.