Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YABILAŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Yabılaşmaq”dan f.is.
← YABI

is. 1. Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at.

YABILAŞMAQ →

f. dan. vulq. Arıqlayıb qocalmaq, əldən düşmək.