Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YABILAŞMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. dan. vulq. Arıqlayıb qocalmaq, əldən düşmək.
← YABILAŞMA

“Yabılaşmaq”dan f.is.

YABILIQ →

is. Yabı halına düşmüş atın halı.