Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YADDAŞLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Yaddaşı, yaxşı hafizəsi olan. Yaddaşlı uşaq.
← YADDAŞ

is. Bir şeyi zehnində saxlamaq və yenidən təsəvvürdə canlandırmaq qabiliyyəti; hafizə.

YADDAŞLILIQ →

is. Yaddaşı, yaxşı hafizəsi olma.