Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YADDAŞLILIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Yaddaşı, yaxşı hafizəsi olma.
← YADDAŞLI

sif. Yaddaşı, yaxşı hafizəsi olan. Yaddaşlı uşaq.

YADDAŞSIZ →

sif. Yaddaşı, hafizəsi olmayan; unutqan.