Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YÜKALAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Ünvanına qatar, gəmi, təyyarə və s. vasitəsilə yük göndərilən təşkilat, adam və s.
← YÜK

is. 1. Daşınmaq, aparılmaq üçün hər cür şey, daşınmalı olan mal və s.

YÜKALTI →

is. Üstünə yük yığmaq üçün qurğu (b a x yük 2-ci mənada).