Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YÜKDAŞIYAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Yük daşımağa məxsus. Yükdaşıyan maşın. Yükdaşıyan gəmi. // Yük daşımaqla məşğul olan. Yükdaşıyan fəhlə. // İs. mənasında. Vağzalda sərnişinlərin şeylərini daşımaqla məşğul olan işçi. Yükdaşıyan çamadanı yerə qoyanda Əziz əlini cibinə atdı. S.Rəhimov.
← YÜKBOŞALTMA

is. Yükü boşaltma işi.

YÜKDAŞIMA →

is. Yük daşıma işi.