Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YÜKLƏDİLMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Yüklədilmək”dən f.is.
← YÜKQALDIRAN

sif. Ağır şeyləri, yükləri qaldıran. Yükqaldıran maşın.

YÜKLƏDİLMƏK →

məch. Başqasına yükləmə işi gördürmək.