Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YÜKLƏMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Yükləmək”dən f.is.
← YÜKLƏDİLMƏK

məch. Başqasına yükləmə işi gördürmək.

YÜKLƏMƏK →

f. 1. Yük vurmaq, yük qoymaq, yüklə doldurmaq.