Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YÜKLÜK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Yük yığılan yer, yük yeri. Otaqların müxəlləfatı yüklükdə bir dəst yorğan- döşək, .. çaxmaqlı tüfəng, köhnə xəncərdən ibarətdir. A.Şaiq.
← YÜKLÜ

sif. 1. Yük vurulmuş, yüklənmiş, yükü olan.

YÜKSƏK →

sif. 1. Uca, hündür. Yüksək bina. Yüksək dağ.