Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində Z sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan əlifbasının otuz ikinci hərfi. Bax ze.
← YÜZ-YÜZ

zərf 1. Hər birinə və ya hər dəfəsinə yüz.

ZABİL →

is. [fars.] mus. Tarda bir pərdə. Mirzə Sadıq tarın qoluna zabil pərdəsini əlavə etmişdir.