Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZABİL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [fars.] mus. Tarda bir pərdə. Mirzə Sadıq tarın qoluna zabil pərdəsini əlavə etmişdir. Ə.Bədəlbəyli. _ Zabil segahı – Azərbaycan muğamlarından birinin adı.
← Z

Azərbaycan əlifbasının otuz ikinci hərfi. Bax ze.

ZABİT →

is. [ər.] Ordu və donanmada komanda heyətinə mənsub şəxs.