Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZABİT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ər.] Ordu və donanmada komanda heyətinə mənsub şəxs. Zabit rütbəsi. Zabitlər klubu. – Axırımcı teleqraf xəbərlərindən aşkar olur ki, Trablisdə osmanlı zabiti və əsgəri tələf olubdur. C.Məmmədquluzadə. [Sona:] Ancaq bizim başımızda bir zabit getməmişdir. H.Nəzərli. Zabit papirosunu yandıraraq: – Gətirin qəhrəmanı! – dedi. R.Rza.
← ZABİL

is. [fars.] mus. Tarda bir pərdə. Mirzə Sadıq tarın qoluna zabil pərdəsini əlavə etmişdir.

ZABİTƏ →

is. [ər.] 1. Qayda, qanun, nizam, intizam.