Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZABİTƏLİLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Zabitəli olma, zabitəli adamın xassəsi.
← ZABİTƏLİ

sif. Zabitəsi olan, nizam və intizam tələb edən, çox ciddi və tələbkar olan, nüfuz və təsir gücünə malik olan.

ZABİTƏSİZ →

sif. Zabitəsi olmayan, sözü keçməyən, tələbkar olmayan. Zabitəsiz adam.