Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZABİTƏSİZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Zabitəsi olmayan, sözü keçməyən, tələbkar olmayan. Zabitəsiz adam.
← ZABİTƏLİLİK

is. Zabitəli olma, zabitəli adamın xassəsi.

ZABİTƏSİZLİK →

is. Zabitənin, ciddiyyətin, tələbkarlığın, nüfuzun olmadığı hal.