Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZABİTƏSİZLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Zabitənin, ciddiyyətin, tələbkarlığın, nüfuzun olmadığı hal.
← ZABİTƏSİZ

sif. Zabitəsi olmayan, sözü keçməyən, tələbkar olmayan. Zabitəsiz adam.

ZABİTLİK →

is. [hərb.] Zabit rütbəsi. Mən zabitliyə bir adi soldat ikən nail olmuşam.