is. [hərb.] Zabit rütbəsi. Mən zabitliyə bir adi soldat ikən nail olmuşam. M.S.Ordubadi. [Sona:] Yaxşı, biz zabitliyə kimi təyin edək? H.Nəzərli.
← ZABİTƏSİZLİK

is. Zabitənin, ciddiyyətin, tələbkarlığın, nüfuzun olmadığı hal.

ZAÇÓT →

[rus. zaçёt] Ali və orta ixtisas məktəblərində tələbələrin biliyini yoxlama növü.