Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZADƏGAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

top. [fars.] Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya. ..Bağdadda dul qadınlar və öz ərlərindən intiqam almaq istəyən zadəgan qadınların görüb istədikləri adamlarla tanış olaraq evlərinə dəvət etməsini Fəxrəddin hələ Gəncədə ikən eşitmişdi. M.S.Ordubadi.
← ZADƏ

is. [fars.] klas. Oğul, övlad. Duruyor oxşamaya zadəsini; Sevgili, nazlı xudadadəsini.

ZADƏGANCASINA →

zərf Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına.

Həmin söz digər lüğətlərdə: