Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZADƏGANCASINA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına.
← ZADƏGAN

top. [fars.] Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya. …Bağdadda dul qadınlar və öz ərlərindən intiqam almaq istəyən zadəgan

ZADƏGANLIQ →

is. 1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq. 2. məc. Nəciblik, alicənablıq; nəcib hərəkət