zərf Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına.
← ZADƏGAN

top. [fars.] Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya.

ZADƏGANLIQ →

is. 1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq.