Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZAĞ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ər. zac] kim. Bəzi metalların sulfat duzu.
← ZADƏGANLIQ

is. 1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq.

ZAĞ₂ →

is. Qılıncı, bıçağı itiləyərək verilən cila, parlaqlıq.